Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Форуми
Астрономически форум в all.bghttp://forum.all.bg/postlist.php?Board=astronomy
Астрономически форум в dir.bghttp://clubs.dir.bg/postlist.php?Cat=123&Board=astro1
Звездно обществоhttp://forum.starrydreams.com/
 
Обсерватории и планетариуми
Астрономическа обсерватория Белоградчикhttp://www.astro.bas.bg/~aobel/index.html
Астрономическа обсерватория Юрий Гагарин, Ст. Загораhttp://www.aogagarin.com/
Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски”http://observatory.phys.uni-sofia.bg/
Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник"http://astro-varna.com/
Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габровоhttp://planetarium-gb.eu/abouto.html
Национална астрономическа обсерватория Роженhttp://nao-rozhen.org/index_bg.htm
Планетариум Варнаhttp://varna.info.bg/planetarium.htm
Планетариум Смолянhttp://www.planetarium-sm.org/
 
Любителски сайтове
Астрономия за начинаещи любителиhttp://varna.info.bg/astro/
 
Клубове
Астроклуб Сотис - Смолянhttp://www.planetarium-sm.org/sotis.html
Астрономическа асоциация Софияhttp://www.aas.bg/
Астрономически клуб Хелиос, Хасковоhttps://bg-bg.facebook.com/heliosclub.net/
 
Други
Астрономически календарhttp://astrocalendar.50webs.com/index.html
Българското научнопопулярно издание Списание 8.https://www.spisanie8.bg/
Институт за космически изследванияhttp://www.space.bas.bg/
Институт по астрономия към БАНhttp://www.astro.bas.bg/index_bg.php
Съюз на астрономите в Българияhttp://www.astro.bas.bg/sab/index-bg.html
 
На чужди езици
Atlas of the Universehttp://www.atlasoftheuniverse.com/
Cometshttp://www.aerith.net/comet/weekly/current.html
ESAhttp://www.esa.int
ESOhttp://www.eso.org
Greenwichhttp://www.rmg.co.uk/royal-observatory
NASAhttp://www.nasa.gov/
SEDShttp://seds.lpl.arizona.edu
Sky and Telescopehttp://www.skypub.com
Spacehttp://www.space.com
Telescopehttp://www.telescope.com
Weissteinhttp://scienceworld.wolfram.com/astronomy/
Звездна картаhttp://www.skymaps.com/downloads.html
Текуща позиция на Международната космическа станцияhttp://www.isstracker.com/