Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Планета - Масивно космическо тяло, орбитиращо около звезда
Планетите са големи космически тела, орбитиращи около звездите. Планетите се формират от звездния газ и прах, останал след раждането на звезда. Тъй като звездата е масивен обект и има огромна гравитация, тя задържа планетите в орбита около себе си. Звездите са съставени само от газ, докато планетите могат да бъдат съставени както от газ, така и от скали, метали и други твърди материали. На 24 август 2006 г. на заседание на Международния астрономически съюз е приета нова дефиниция за понятието планета – това е масивно космическо тяло, което не е звезда, има хидростатичен еквилибриум и почти кръгла форма, движи се по орбита около звезда и не е спътник на друго тяло.

Според стандартните модели за формиране на Слънчевата система, звездите и планетите се зараждат във въртящи се облаци от прах и газ. Натрупването на все повече газ и прах в облака увеличава неговата маса, с което нараства гравитацията и започва свиване на облака. С намаляването на размерите си и стремейки се да съхрани своя ъглов момент, облакът започва да се върти по-бързо и се сплесква в диск. Тогава веществото, намиращо се в центъра на диска, формира млада звезда, а сгъстяванията в диска постепенно се превръщат в планети. Типът на планетите зависи от температурата и количеството вещество.

Формиране на планетитеПланетите от земен тип:
Планетите, отнасящи се към земната група (Меркурий, Венера, Земя и Марс), имат неголеми размери и маса, средната им плътност превишава няколко пъти плътността на водата и се въртят бавно около своята ос. Тези планети имат малък брой спътници или въобще нямат такива. Планетите от земната група имат твърда повърхност.

Планетите-гиганти:
В тази група влизат газовите планети Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, които нямат твърда повърхност, тъй като са съставени изцяло от газ и лед. Тези планети, и най-вече Юпитер, имат огромни размери и маса. Обемът на Юпитер е 1320 пъти по-голям от обема на Земята, а масата му е 318 пъти по-голяма от земната. Планетите-гиганти се въртят бързо около своята ос (Юпитер се завърта за 10 часа). Екваториалните зони на планетата се въртят по-бързо от полярните. Резултата от бързото въртене е сплескването на планетата - има голяма разлика между екваториалния и полярния радиус. За Юпитер тази разлика е 4400 км.
Планетите-гиганти се намират далеч от Слънцето, и независимо, че и при тях има годишни времена, там преобладават ниските температури. Тези планети имат голямо количество спътници. Друга особеност е, че те имат около себе си системи от пръстени, съставени от лед и прах.
Още информация:
Извънслънчеви планетиОткритите планети, обикалящи около други звезди във Вселената.
АстероидСкални фрагменти, останали от формирането на Слънчевата система.
Слънчевата системаSolar System – Слънцето, планетите, техните спътници и астероидите.
МеркурийMercury - най-близката до Слънцето планета.
ВенераVenus - втората поред планета от Слънцето.
ЗемяEarth - третата поред планета от Слънцето.
ЛунатаMoon - единственият естествен спътник на Земята.
МарсMars - четвъртата планета от Слънчевата система.
ЮпитерJupiter - Петата и най-голяма планета от Слънчевата система.
СатурнSaturn - шестата планета от Слънчевата система.
УранUranus - седмата планета в Слънчевата система.
НептунNeptune - осмата планета в Слънчевата система.
ПлутонPluto - плутоид - космическо тяло в Слънчевата система, отвъд орбитата на Нептун